Opis proizvoda

Proizvod izrađen od PVC materijala, visine 30 ili 50 cm, sa ili bez rupa.