Opis proizvoda

Homologirana gimastička greda, po normama FIG, proizvod GYMNOVA.