Opis proizvoda

Semafor dimenzija 138x38x11 cm, koji isključivo mjeri vrijeme, sa daljinskim upravljačem.