Opis proizvoda

Njemački proizvod; u sklopu kompleta isporučuju se napinjač za linije te cijevi i klinovi za montažu.