Opis proizvoda

Košarkaška konstrukcija je fiksna, sa mogućnošću podešavanja visine obruča. Tabla je veličine 114×73 cm.