Opis proizvoda

Digitalne štoperice sa raznim veličinama memorija. Dostupan je i štampač.