Opis proizvoda

Može se dobiti u takmičarskoj ili trening verziji, sa ili bez čvora, crne boje. Antena može biti u komadu ili iz dva dijela, a moguće je dobiti i trake (nosače) za antenu.