Opis proizvoda

Obruč može biti obični i zglobni, izrađen od metala, a moguće ga je i pocinčati.