Opis proizvoda

Aluminijski odbojkaški stupovi sa čahurom, periskopski, po normama F.I.V.B.