Opis proizvoda

Izrađen od laminata, sa bravom i ključem.