Opis proizvoda

On je dimenzija 125×125 cm, s mogućnošću regulacije visine i nagiba, sa zaštitom.