Opis proizvoda

Mogućnost isporuke zidnog i usadnog vratila, sa zatezačima, metalne konstrukcije, kao i poklopcima za dvoranu.